Algemene voorwaarden

Adviezen (algemene voorwaarden) voor de winkel van Stoffen.net, geldig voor onze particuliere klanten. Wij wijzen op de navolgende voorwaarden voor een tussen u en ons afgesloten contract en over de levering van de door u bestelde artikelen:


1.

Uw contract-partner :

fabfab GmbH

Osterbrooksweg 35-45

D - 22869 Schenefeld

Duitsland

(in het vervolg: - fabfab -)

Richt ook uw klachten aan dit adres.


2.

De aangegeven prijs van de aangeboden waren bevat alle belastingen en andere prijsbestanddelen, met uitzondering van de lever- en verzendkosten die nog optreden.

Wij berekenen de verzendkosten als vast bedrag met Euro 5,95 voor de verzending naar Nederland.

Grotere zendingen kunnen uit meerdere pakketten bestaan.

Het maximale gewicht per pakket is 20 kilo.

Een levering aan een postbus of poste restante is niet mogelijk.

De verzendkosten voor andere landen zijn op aanvraag beschikbaar.

Onze gegevens voor artikelen en prijzen op de website en in onze online-shop zijn niet bindend.

Het koopcontract komt tot stand als wij de levering van de artikelen bevestigen.

De bevestiging van de binnengekomen bestelling is nog geen acceptatie van onze kant.

De contracttekst wordt met de e-mailbevestiging van het koopcontract aan u verzonden.

Typ- en rekenfouten geven ons het recht tot annulering.

Wij kunnen tevens van een bestelling afzien als het bestelde product niet meer leverbaar is.

De koopprijs die al betaald is, wordt in dat geval direct terugbetaald.

Als betalingsmogelijkheden voor de bestelde producten kan er gekozen worden uit:

 • bankoverschrijving*
 • betalen met iDeal
 • betalen met creditcard (VISA, MasterCard)
 • betalen met PayPal
 • betalen met Klarna


* alleen bij bestellingen in Euro in landen waar de Euro de officiële valuta is.

De bestelling op rekening is voor alle geregistreerde klanten na hun eerste succesvolle bestelling mogelijk.

De koopprijs dient altijd met de bestelling betaald te worden.

De levering vindt plaats, indien dat niet anders aangegeven is, aan het door u aangegeven leveradres.

Het gevaar van verlies of beschadiging van de producten gaat op de klant over zodra de klant de levering ontvangen heeft, en ook dan als er deelleveringen plaatsvinden.

Informatie over de levertijd zijn alleen dan bindend als ze schriftelijk worden toegezegd. Een afgesproken levertijd geldt als nagekomen als de producten tot en met het einde van de afgesproken termijn voor transport zijn afgegeven of tot en met het einde van de afgesproken termijn klaar zijn voor verzending.


3. Monsters

Iedere klant kan max. 5 gratis stofstalen per bestelling bestellen. Voor elke extra bestelde stofstaal wordt €1,- gerekend.

Bij bestellingen die enkel stofstalen bevatten, rekenen we servicekosten ter hoogte van €3,-. Bij de bestelling krijgt u de stofstalen en een waardebon ter waarde van €3,-.


4. Levering aan een stuk

Bestellingen per meter tussen 0,5 en 5 meter worden in een stuk verstuurd. Bestellingen die meer dan 5 meter omvatten, kunnen door ons in stukken verdeeld worden. Als er van een artikel minder dan 5 meter aanwezig is, zullen we u daarvan voor verzending van de bestelling op de hoogte stellen.


5. Recht op herroeping

U hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen dertig dagen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag

 • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit hebt resp. heeft genomen, voor zover u een of meerdere goederen via een en dezelfde bestelling hebt besteld en deze in een en dezelfde zending wordt resp. worden geleverd;
 • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit hebt resp. heeft genomen, voor zover u meerdere goederen via een en dezelfde bestelling hebt besteld en deze gescheiden worden geleverd;
 • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit hebt resp. heeft genomen, voor zover u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw recht op herroeping te kunnen uitoefenen, moet u ons

fabfab GmbH

Osterbrooksweg 35-45

D - 22869 Schenefeld

T: +31 (0) 20 8932144

F: +49 (0)40 - 771 880 61

E-Mail: contact [at] stoffen.net

door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. (U kunt het modelformulier herroeping of een andere eenduidige verklaring ook op onze website (http://www.stoffen.net/about/withdrawal.htm) invullen en verzenden. Als u hiervan gebruikt maakt, sturen wij u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van uw herroeping.

Om de herroepingstermijn na te komen is het voldoende als u de mededeling over het uitoefenen van het recht op herroeping binnen de herroepingstermijn verzendt.


Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering), onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in ieder geval worden u voor terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen met terugbetaling wachten totdat we de goederen weer hebben ontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggestuurd, waarbij het vroegste tijdstip wordt aangehouden.


U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen dertig dagen vanaf de dag, waarop u ons hebt geïnformeerd over de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terugsturen of overhandigen. De termijn geldt als aangehouden wanneer u de goederen voor afloop van de dertig dagen bedenktijd terugstuurt. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor: − de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant;

 • de levering van goederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor abonnementen;

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor:

 • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogramma's in een verzegelde verpakking, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.


6. Waarborg

De waarborg voor de artikelen wordt volgens de wetvoorschriften ingehouden, waarbij de duur van de waarborgplicht twee jaar is, gerekend vanaf de verzending.


7. Kleurafwijkingen

Let er op dat wij voor kleurafwijkingen tussen de foto´s op Internet en de geleverde stoffen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Wij wijzen in dit verband er uitdrukkelijk op dat er altijd monsters besteld kunnen worden. Kleur- en structuurafwijkingen tussen het geleverde monster en de geleverde waren of tussen aparte leveringen zijn niet te voorkomen en daarom ook geen gegronde reden voor een klacht.


8. Registratie

De klant moet om zich aan te kunnen melden bij stoffen.net onze algemene voorwaarden accepteren en bevestigen. Alleen dan laat ons systeem uw aanmelding toe en kunt u ook bestellingen opgeven.


9. Toepasselijk recht en bevoegd gerechtshof

Alleen het Duitse recht geldt, niet het VN-kooprecht. Het bevoegde gerechtshof is Pinneberg, zover wettelijk toegestaan.


10. Eigendomsrecht

De bezorgde artikelen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen op de klant is gedaan.


11. Privacy

Uw persoongegevens worden uitsluitend voor de verwerking van bestellingen gebruikt. De gegevens worden, behalve aan fabab - faboulous fabric - niet aan derden beschikbaar gesteld.


12.

Voor de stand van zaken die niet in deze algemene voorwaarden besproken worden, gelden de voorwaarden van de Duitse textielindustrie.


13. Buitengewone voorwaarden (Salvatorische clausule)

Als er enkele bepalingen in het kader van geldige wetten en ook in verhouding onder ondernemers niet geldig zijn of ongeldig worden, blijft het contract met bijbehorende bepalingen geldig, naar maatstaf van de overige bepalingen en wordt de ongeldige bepaling zo ver mogelijk als verklaring en aanpassing aan de commerciële gewoontes in een geldige bepaling veranderd.


14. Onlinegeschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt binnenkort een platform voor onlinegeschillenoplossing (OG) ter beschikking: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ . Aan de deelname aan een geschillenbeslechtingsproces van een consumentenbemiddelingsorgaan zijn wij niet verplicht en niet toe bereid.