stoffen.net

Recht op herroeping

U hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag,

- waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit hebt resp. heeft genomen, voor zover u een of meerdere goederen via een en dezelfde bestelling hebt besteld en deze in een en dezelfde zending wordt resp. worden geleverd;
- waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit hebt resp. heeft genomen, voor zover u meerdere goederen via een en dezelfde bestelling hebt besteld en deze gescheiden worden geleverd;
- waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit hebt resp. heeft genomen, voor zover u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw recht op herroeping te kunnen uitoefenen, moet u ons

fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
D - 22869 Schenefeld
T: +49 (0)40 - 609 459 111
F: +49 (0)40 - 771 880 61
E-Mail: contact [at] stoffen.net

door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. (U kunt het modelformulier herroeping of een andere eenduidige verklaring ook op onze website (http://www.stoffen.net/about/withdrawal.htm) invullen en verzenden. Als u hiervan gebruikt maakt, sturen wij u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van uw herroeping.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in ieder geval worden u voor terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen met terugbetaling wachten totdat we de goederen weer hebben ontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggestuurd, waarbij het vroegste tijdstip wordt aangehouden.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons hebt geïnformeerd over de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terugsturen of overhandigen. De termijn geldt als aangehouden wanneer u de goederen voor afloop van de veertien dagen bedenktijd terugstuurt. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor: − de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant;
- de levering van goederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor abonnementen; Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor:
- de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
- de levering van audio- en video-opnamen en computerprogramma's in een verzegelde verpakking, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Stoffen.net gebruikt cookies om u de best mogelijke service te garanderen. Als u op deze pagina verder surft gaat u akkoord met het gebruik van cookies.